Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszkowice

Udostępnij

Inwestor: Gmina Mietków 

Zakres prac: Budowa świetlicy wiejskiej – wielofunkcyjnego budynku kulturalno-rekreacyjno – integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Opis realizacji: W ramach zadania na działce nr 355/4 obręb Proszkowice gmina Mietków zostanie wykonana kompleksowo budowa obiektu pod klucz, wraz z jego wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą, powierzchniami utwardzonymi wraz z podbudowami, w tym miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz miejscami parkingowymi osób niepełnosprawnych, zjazd na drogę gminną

Forma realizacji: Generalny wykonawca 

Sprawdź inne realizacje