Aktualności

22/05/2024

Budowa świetlicy w miejscowości Proszkowice

Podpisana została umowa na wykonanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszkowice w gminie Mietków jako generalny wykonawca. W zakres prac wejdą budowa obiektu pod klucz, wraz z jego wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą, powierzchniami utwardzonymi wraz z podbudowami, w tym miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz miejscami parkingowymi osób niepełnosprawnych. Początek prac przewidujemy na połowę czerwca. 

15/03/2024

Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn

W piątek (15,03) została podpisana w urzędzie gminy Długołęka umowa na budowę świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. Termin zamówienia dla prac budowanych wynosi 10 miesięcy.

13/09/2023

KFC Zielona Góra

Zostaliśmy wybrani na wykonawcę wykończenia nowobudowanego lokalu KFC w Zielonej Górze. W zakres prac wchodzą wykonanie instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, zabudowy suchej oraz prace wykończeniowe. 

08/09/2023

KFC Ostrovia

W piątek otrzymaliśmy informację o wygranym przetargu na przebudowę restauracji KFC. W zakres prac wchodzą przebudowa ścian wewnętrznych z wymianą sufitów podwieszanych, wszystkich podejść wod-kan oraz kompletniej wymianie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną, reorganizacją miejsc pracy i odświeżeniem wnętrza