Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaszczyn

Udostępnij

Inwestor: Gmina Długołęka 

Zakres prac: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Opis realizacji: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dwu piętrowego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni 269m2 wraz z zagospodarowaniem terenu 2058m2 i infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – obejmującego wykonanie obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 419/9, obręb Domaszczyn, gmina Długołęka.

Forma realizacji: Generalny wykonawca.

 

Sprawdź inne realizacje